• <a href='termicka-separace.html'>Termická separace uhlovodíkových materiálů
  • <a href='termicka-separace-vyvoj.html'>Ekologická likvidace tříděných odpadů
  •  <a href='aplikace-reference.html'>Energeticky přínosná moderní technologie
  • <a href='termicka-separace.html'>Perspektiva pro sanaci ekologických zátěží

O společnosti

Společnost Ostravská LTS, a.s. byla založena v dubnu 2013, avšak její odborní pracovníci se svým know-how pokračují na základech, které byly položeny již mnoho let dříve společností Arrow line. Zakladatelé nové společnosti odkoupili duševní vlastnictví a zdokonalují a vyvíjejí technologii likvidace a energetického využití tříděných odpadů a biomasy formou termické separace. Tento perspektivní směr v energetice se stává stále aktuálnější v době ztenčujících se zásob fosilních paliv a je reálně využitelný v prostředí, kde se zvyšuje tlak na řešení starých ekologických zátěží.

Realizace nových projektů vyžaduje partnery podílející se na vývoji a výrobě nové technologie. Je to především klastr Envicrack zaměřený na využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie. Významným členem tohoto sdružení firem i fyzických osob je Vysoká škola báňská – technická univerzita v Ostravě.

Termická separace = ekologická likvidace a energet. využití tříděných odpadů a biomasy.