Partneři

3. projekt: Vývoj technologií pro transformací spalitelných složek komunálních odpadů na alternativní paliva

únor 2019 partner: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Naše společnost je v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, příjemcem neinvestiční dotace od Ministerstvy průmyslu a obchodu ve výši 299 250 Kč, účelově určené na úhradu uznatelných nákladů na spolupráci a transfer znalostí mezi příjemcem a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava v rámci projektu „Vývoj technologií pro transformací spalitelných složek komunálních odpadů na alternativní paliva“. Termín ukončení realizace projektu ke dni 31. 12. 2019.

Ministerstvo průmyslu a obchodu - logoOperační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnos - logo

2. projekt: Materiálové zhodnocení kovonosných odpadů na bázi plastů a mědi

srpen 2016 partner: Moravskoslezský kraj

Naše společnost je, v rámci programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II, příjemcem neinvestiční dotace od Moravskoslezského kraje ve výši 300 000 Kč účelově určené na úhradu uznatelných nákladů na spolupráci a transfer znalostí mezi příjemcem a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava v rámci projektu „Materiálové zhodnocení kovonosných odpadů na bázi plastů a mědi“. Termín ukončení realizace projektu ke dni 31. 12. 2016.

1. projekt: Dekontaminace infekčního zdravotního odpadu

listopad 2015 partner: Moravskoslezský kraj

Naše společnost je příjemcem neinvestiční dotace od Moravskoslezského kraje ve výši 300 000 Kč účelově určené na úhradu uznatelných nákladů na spolupráci a transfer znalostí mezi příjemcem a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava v rámci projektu „Dekontaminace infekčního zdravotního odpadu“.

Termická separace = ekologická likvidace a energet. využití tříděných odpadů a biomasy.